Sääʹnnväjjaz

Sääʹnnväjjsivuiʹm lie oummu seʹlvvtam aaʹššid da juâkkam jeäʹrmmvuõđ. Tõk lie siirdšõõvvâm puõlvvõõǥǥâst nobba da tõivuiʹm lie vuäittam raʹvvjed aaʹššid leʹbe vuâmmšâʹtted oummid.
Tõin lie še peitt-tuõttvuõđ da tõk vueiʹtte leeʹd hääʹsǩ, tuõđla leʹbe viggteei. Sääʹnnväjjsivuiʹm laaʹvje še aaʹššid čiõʹlǧǧeed vuäʹnkânji. Sääʹnnväjjaz vuäʹppste, mäʹhtt ooumaž õlgg jieʹlled di mäʹhtt iǥâ da mäʹhtt ij õõlǥ tuejjeed. Tõivuiʹm vuäitt aaʹššid čeäʹlǩǩed siõmmna nuuʹbbnalla ǥu takai ǩiõlâst.

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

ak sänivajaseh info.pdfns sääʹnnväjjaz info.pdfds sátnevádjasat info.pdf