Peivitipšo sirdumkukkâseh

Laaulsiâkk, siõrrsiâkk,
ǩii vuäǯǯ tõn ääʹveed,
piičkâs, peečkâs, paačâs.
Laaulsiâkk, siõrrsiâkk,
Eʹll vuäǯǯ tõn ääʹveed,
piičkâs, peečkâs paačkâs.
Laaullsiâkk lij siâkkaš, koon seʹst lie karttkoort,
laulljin, siõrin, tiivtin.
Laaulsiâkk-laaul ko laaulat, oʹhhjeei heeiʹltaal siâkk
da puk laulla mieʹldd.
jueʹǩǩgaš siõʹrri vuäzz vuâʹrstes jieʹlled väʹlddmen
siâkkast koort, koonn siiʹsǩe tal õõutast siõʹrrat.
Koort valddi nõõm čieʹlǩet Laaulsiâkk-lauʹlljest
“Eʹll nõõm saaʹjest.
© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ
ns Laaulsiâkk, siõrrsiâkk.pdfak sirdumkukkâseh.pdf