Kielipesä -mobiilipeli

Kieli

Materiaalin sisältö:
Mobiilipeli sanavaraston rikastuttamiseen.

Garjjá luohti ja mainnas

Kieli

Materiaal siiskâž:
Garjjá luohti ja mainnas

Määʹrj piâr

Kieli

Materiaal siiskâž:
Määʹrj piâr -maainâs
Määʹrj sookkčiõlǥtõs

Sääʹmǩiõl

Kieli

Materiaal siiskâž:
Liŋkk sääʹmǩiõli suõmm-mäddkaʹrtte, koʹst vuäitt kuvddled jeeʹres sääʹmǩiõlid

Jieʹlli sääʹnnlistt

Kieli

Materiaal siiskâž:
Jieʹlli sääʹnnlistt

Šõŋŋsään, ǩieʹss

Kieli

Materiaal siiskâž:
Šõŋŋsään, ǩieʹss

Šõŋŋsään, täʹlvv

Kieli

Materiaal siiskâž:
Šõŋŋsään, täʹlvv

Porrmõšsääʹn

Kieli

Materiaal siiskâž:
Porrmõšsääʹn

Teaʹttersääʹn

Kieli

Materiaal siiskâž:
Teattersääʹnnlistt
Liiŋk säʹmmlâš teatter seeidaid

Musikksääʹn

Laaddâmnalla:

Musiksääʹn: ns_sannõs_musikk.pdf
Printte tleʹbe ruõkk teâttmašiinan

Saǥstõõllmõš

Laaʹvjak-a- ton juoiggad, livđuđ leʹbe leuʹddjed?
Sååitak-a mõõnn-ne såittamneäʹvv?
Måkmid johss-sååitnid teâđâk?
Måkmid pååssamsååitnid teâđak?
Mäʹhtt feʹrttjak läullad, jõs laulli õhttvuõđâst lookk “pianissimo”?

Snimmõõǥǥ:

huuil ~ huill
kantele
(kellopeli) ns ?
ksylofoon
sääʹmrumbb ~ rumpp
rytmm-maan
triangel
ukulele

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

ds musihkkasánitns musikksääʹnak muusiksäänih