Mueʹrjjtivtt

Laaddâmnalla mueʹrjjtivtt:
ns mueʹrjjtivtt.pdf
Jeäʹǧǧriddu reissjam, kaaunâm toʹben laaddi.
Tõt kâʹl hääʹsǩes lij.
Mueʹrjjmiõutâst nobba njuiǩǩääm
da skäll sõrgg tiudd lij.
Oraansruõʹpsses
teeʹmes da njääʹljes
nåkam lij lueʹm
nåkam lij lueʹm.
Mieʹccest mon aazzam,
sõõrid ko mon uuzzam
Tõt kâʹl hääʹsǩes lij.
Kuõlbbân piʹrr vieʹsslânji väʒʒlam
da skäll sõrgg tiudd lij.
Kääʹmesââʹleǩ
Fiinâs da njääʹljes
nåkam lij sââʹrr
nåkâm lij sââʹrr.
Mieʹccest täujja jäälam, jooŋâid toʹben uuzzam.
Tõt kâʹl hääʹsǩes lij.
Čõhččmannu ǩeâʹrõǥǥâst naaudšam
da skäll sõrgg tiudd lij.
Mooččâsruõpsses
sovrrai da peʹšǩǩer
nåkam lij joŋŋ
nåkam lij joŋŋ
© ak. Heli Aikio / ds. Maiju Saijets / ns. Raija Lehtola
ak Myerjitihtâ.pdfns Mueʹrjjtivtt.pdfds Muorjedikta.pdf