Jeeʹres sääʹnnväjjaž

Hääʹsǩes kueiʹmm vuäʹnäd määtǩ. -Teʹl ǥo lij šiõǥ taaurõõzzin jååʹttmen, di mätǩǩ ååʹrr vuäʹnkubõn.
Jie leäkku peeiʹv pâʹjjlõõžži, leʹša lie ǩeäččlõõžži. -Tän sääʹnnväjjaž miârktõs lij čieʹlǩǩed stõ peiʹvv lij võl õõudbeäʹlnn še.
Kooʹtt lij ooccanj suukkâm, suʹst lie raaʹzžžes ǩiõđ.
Kuõʹhtt jõnn jie õõut siakk sizz čaaǥǥ. -Kuõʹhtt njäummai oummu jie kõskkneez piʹrǧǧe.
Njueʹss mäʹte teʹǩǩ tââʹrvest.
Ij nuʹt kuʹǩǩ štõ ij taarbaž võõnted.
Päʹrtt ij puäʹđ ǩeâll čeäpptest.
Pann pääkk, jiõčč vääʹʒʒ. -Nääit čieʹlǩet teʹl ǥu päärna leʹbe säʹttʼtok oummu pääkkat mâiʹd-ne viǯǯâd leʹbe viikkâd, di kuuitaǥ jiõčč feʹrttjak mõõnnâd.

© trad.

ak eres sänivajaseh.pdfns jeeʹres sääʹnnväjjaž.pdfds eará sátnevádjasat.pdf