Eesak da Äänn jooul

Kõõččmõõzz:

Mäʹhtt tij piâʹrrjest lij nääʹllen vieʹttjed jooulid?
Lij-a teeʹst jooulkuõss leʹbe -pieʹčč?
Poorrveʹted-a jooulpåårdeʹst šaaʹjjvueʹǯǯ leʹbe puõccuvueʹǯǯ?
Puäʹtte-a tijjid jooulkueʹss leʹbe mõõnnveʹted-a tij kooʹzz-ne jeeʹres päikka vieʹttjed jooulid?
Jiäll-ij jooulkällsaž tij åʹrnn?
Leäk-a piʹrstaam da ǩeʹrjtaam jooukoortaid jiõčč?
Tuuʹl jooukällsaž lääi jeeʹrsnaʹllšem da jeeʹrshämmsaž ǥu åån. Leäk-a kuullâm mainnsid tõʹst, måkam lääi säʹmmlai jooulstääʹll?
Maid son tueʹjjii?
Måkam piʹhttaz suʹst leʹjje?
Maid ton tuäivak jooulsǩiânkkân?

© Heli Aikio

ak isá já aailâ juovlah.pdfns essak da äänn jooul.pdfds issát ja áille juovllat.pdfsu iisakin ja ailan joulu.pdf