Ǩiõđi põõssâmlokkõs

Ǩiõttpõõssâm-lokkõs
ns. Mirva Haataja, Pirjo Lotvonen, Lilja Pohjonen da Hilkka Semenoff 2012

Põõssâp ǩiõđid, põõssâp ǩiõđid,
põõssâp ǩiõđid muâilin.
Väʹlddep põmmai, väʹlddep põmmai,
koʹšǩǩeep ǩiõđid põmmjin.

© nk. Mirva Haataja, Pirjo Lotvonen, Lilja Pohjonen, Hilkka Semenoff / ds. Maiju Saijets