Repp

Laaddâmnalla teâttvuârk:
Vââjj: myenster repp.pdf
Vuäppõõzz: ns käätnäǩ aaunâs repp.pdf
Printte leʹbe ruõkk teâttmašinan

Kaart:
Kuäreeʹl rajjum repp
Põʹmmjest rajjum reepp
Styroxist rahtum riävská

Repp
Piirast vââi mieʹldd viʹlǧǧes aunnâž õõl kuõʹhtt reppkuusǩ da neʹljj suäjjkuusǩ.
Kuäär ǩiõđi reepp kuusǩid vuâsttlõõžži õhʹtte, kueeʹz lueeʹm da piij väädatiudddõõžž ââʹžžtânji sizz, kuäär lueeʹm ǩidd.
Raaʹj seämmänalla reepp suääʹj. Põõžžad reppa suääʹjaid.
Piirast polstakarndââžžin čõõlmid da euʹnne njuun da juõljid.
Reepp vuäitt kåʒsted heäʹrvven.

© Nuorttâlâškielâ kielâpiervâl Peʹsser, Anarâškielâ kielâpiervâleh, Peivipäikkiuásádah Miessi

ak riävskápuđâldem.pdfns käätnäǩ aaunâs repp.pdfds rievssahat.pdfmyenster repp.pdf