Puõccu kõzzsoiʹttjemneävv

Ǩeeʹtt puõccu kõõʒʒid nuʹt, štõ tääuʹt påđđne puârâst. Pååđad da puuʹttest ǩõõʒʒid.
Uuʹd kõõʒʒid koškkad da pooǥǥ ruʹvddpooǥǥnin reäiʹjid tõid.
Čõõn pâi kuõhtt kõõzz õʹhtte.

© Pirjo Lotvonen

ak čuojânâsah.pdfds čuojanasat.pdf