Peʹssertuejj

Video puuttʹteei Sääʹmteʹǧǧ 2016

 

Saǥstõõllâm ääʹšš:
Teâđak-a, mii lij peʹssertuejj?
Måkam tueʹjaid peʹssrin vuäitt tueʹjjeed?
Lij-a peʹssertueʹjj aʹlǩǩi tueʹjjeed?
Koʹst ton leäk vuäinnam peʹssertuejaid?
Ǩeäk äʹrbbvuõđlâš peʹssertuejaid âʹnne?

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

Peʹssertuejj

Cimccâhtyeji

Bearalduodji