Päʹǩǩ-kopp

Laadd jijjâd ââʹnnmõʹšše:
Info, sääʹn, saǥstõõllmõš: ns päʹǩǩ-kopp.pdf
Printte leʹbe ruõkk teâttmašiinan

 

Videost Jååǥǥar Musta čuäjat, mäʹhtt son rääʹjj päʹǩǩkoopp
Puutteei: Kuáti-projekt, Sääʹmteʹǧǧ (2015)

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

ak pollo.pdfns päʹǩǩ-kopp.pdfds bollu.pdf

Pollo

Päʹǩǩ-kopp

Bollu