Petra Magga-Vars viiŋk musikkpåʹ dde

Laaddâmnalla teâttõs:
Vuäppõs: ns juõiggpääjj.pdf

Videoin Petra Magga-Vars mättad Urbi päärnaid jieʹllji juõiǥid
Sniimmam: Joonas Saari
Čuõppâm: Maiju Saijets
Puutteei: Sääʹmteʹǧǧ, Kuáti-projekt (2015)

Juõiggpääjj 1: Njuäʹmmellaaul
Juõiggpääjj 2: Jiõn paakkeem
Juõiggpääjj 3: Njuäʹmmeljuõigg
Juõiggpääjj 4: Reppjuõigg
Juõiggpääjj 5: Kaampârjuõigg
Juõiggpääjj 6: Käärnõõzzjuõigg
Juõiggpääjj 7: Njuäʹmmel-laaul
Juõiggpääjj 8: Juõiǥi keâʹrddeem
Juõiggpääjj 9: Moonnâđ tiervân-loppâlaavlâ

© Petra Magga-Vars, Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

Sánit.pdfsu joikupajan ohjeet.pdfds juoiganbottu ravvagat.pdfak juoigampuuda ravvuuh.pdfns juoiggpääj.pdfds budaldeami.pdf

Joikupaja