Máhte biila

Mon tääǥǥam, mon tuejjääm, mon snekkrââʹstam nääit.
Mon saađjam da vuõlâm da šõõlääm nääit.
Mon kälkkääm da hiârvtam tän fijnnsen.
Ååʹn autt lij vaalmâš da mon vueeʹjam nääit.

Duut, duut, kââʹrv åån, Maatt autt hooʹrâtt.
Ǩiirâs, ǩiirâs lij, jiõm mon vueʹrdded õõst.
Stuʹvrrem da vauʹll, tõid kâʹl vääʹžžstem
dut, dut, dut, HUI!

Siõrrâmvuäppõõzz:
Mon tääǥǥäm, mon tuejjääm, mon snekkrââʹstam nääit.
(Tääkkät kuuʹlǩid õʹhtte)

Mon saađjâm
(Saaʹđjem čuäʹjted nääiʹt, štõ vuäʹljes ǩiõđin mäʹte saađjed čiʹǯǯ ǩiõđ âʹlnn)

da vuõlâm
(Vuäʹljes ǩiõđ liktõõllâd mäʹte råʹǩǩel čiʹǯǯ ǩiõđ âʹlnn)

da šõõlääm nääit.
(Liktõõllâd vuäʹljes ǩiõđ kuämmrin õõuts- mååust čiʹǯǯ ǩiõđ âʹlnn)

Mon kälkkääm da hiârvtam tän fijnnsen.
( kälkkeed aimmu mäʹte kälkkeempeʹnssel leʹčči ǩiõđast)

Ååʹn autt lij vaalmâš da mon vuejʼjlâm nääit.
(vuäʹljes ǩiõđin poonnjâd čouddi. Läullâd miälǥben)

Duut, duut, kââʹrv åån, Maatt autt hooʹrâtt
(urččâd da tuõʹlljed stuʹvrjest)

Ǩiirâs, ǩiirâs lij, jiõm mon vueʹrdded õõst.
Stuʹvrrem da vauʹll, tõid kâʹl vääʹžžstem
dut, dut, dut, HUI!
(puk liâʹššlâtte šaldda)

© ds. Veikko Holmberg/ak. Heli Aikio/Ns. Raija Lehtola/kove. Aura Pieski

ak maati auto.pdf