Ǩiõllpieʹzzi siiʹrdlaulli

Siõri nooʹrramlaaul (suõmm: Lelut koppaan, kirjat hyllyyn..) Siõr čokka, ǩeeʹrj ilddja, ååʹn mij čooʹrǥeep puk.

Siõri nooʹrramlaaul 2 ( suõmm: Jaakko-kulta) Siõr čokka, ǩeeʹrj ilddja, čooʹrǥeep ååʹn, čooʹrǥeep ååʹn. Teʹl mõõnnâd tissâd, teʹl mõõnnâd tissâd. Ååuǥas ååʹn, ååuǥas ååʹn!

Teâvõõttâmlaaul (suõmm: Jaakko-kulta) Sandra-niõđâž, Sandra-niõđâž, kuulak-a, kuulak-a? Piij sookid juâlgga, piij sookkid jualgga biu bau bou.. (puusid juâgga, pääid õõl, ǩasttaid ǩitte dnõ.)

Ǩiõđipõõssâmlokkõs ( miälǥben, stõ ǩiõrggan põõssâd kuddnalla) Ǩiõđid mon põõzzâm, suõrmmkõõskid põõzzâm. Še suõrmmǩeeʹjjid (vuäʹljes ǩiõtt) še suõrmmǩeeʹjjid (čiʹǯǯ ǩiõtt) Puârast ǩiõđid tooidâm da tâl võl košǩǩääm.

Vuäʹđđtemlaaul (suõmm: vuättumlivđe) Tääʹl lij äiǧǧ vueʹđđed, vueʹđđed, vueʹđđed vuâʹŋstep kâl siõmmna, vuâʹŋstep kâl siõmmna, Teʹl vuäitt mâŋŋa siõʹrrâd. Näʹnn nakkrid tääʹl, näʹnn nakkrid tääʹl.

Raajji aanrõšǩiõʹlle: (Heli A. Ritva K. Satu A. Riitta V. & Anne K-A.) Sakaste 28.-29.9.2012 Nuõrttsääʹmas: Raija Lehtola 2015

ds Sirdásanlávlagat.pdfns siiʹrdlaulli.pdf