Čiõǥǥâr

Sääʹn: Hans Aslak Guttorm
Joorǥlâttâm: Raija Lehtola

Čiõǥǥâr

Gil, gal, gil, gal puõccuǩeâll čueʹjje
Dik, dak, dik, dak jieʹrji kõõzz špuäkka.
Hav, hav, hav, hav ceäggpeʹllj ookk.
Civ, civ, civ, civ puäʒʒǩiõčči orčč.

Videoliiŋkast Karigasnjaarǥ päärna läulla Eallu-laulli, puttʼteei Sääʹmvuuʹd škoouʹljemkõõskõs, Sääʹmpäärna sieʹrre da läulla-projekt 2007.

© ds. Hans Aslak Guttorm/ak. Heli Aikio/ ns. Raija Lehtola

ak iälu.pdf