Värityskuvat

Värityskuvat

Kymmenen tulostettavaa värityskuvaa.

© Sámediggi ja Káren-Ann Hurri 2022

Kuvien käyttö kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.


Matematikk


Matematikk

Mošttspeâll


Matematikk

Ouddpeâmmplaanâst (2022) lååkk, što päärna âʹlǧǧe ouddpeâmmast piâssâd aiccâd da fiʹttjed jiijjâz pirrõõzz. Ouddpeâmm õhtt täävtõs lij, što päärna peäʹsse tobdstõõttâd matematiʹǩǩe aiccâm da siõrrâm pääiʹǩ. Päärna še mättje ǩiiddted vuâmmšummuž peeivlaž tååimai seʹst da âʹlddpirrõõzz haaʹmid, mieʹrid da muttsid.

Ǩiõllpieʹzzi âʹlddpirrõõzzâst lie jiânnai vueiʹttemvuõđ tobdstõõttâd matematiʹǩǩe še. Õhtt šiõǥǥ ouddmiârkk lij kååvas. Kåvvsest lij jiânnai matematikk: hääʹm, vuäitt lookkâd kâʹll da tõʹst lij-i šiõǥǥ harjjtõõllâd matemaattlaž juurdčummuž. Seämmast päärna peäʹsse še mošttjed kåvstõõllâmsaaʹnid.

Täʹst måtam ouddmiârk:

  1. Kâʹll ruõttjed kåvvsest lie?
  2. Måkam hääʹmm kåvvsest lij? Lij-a tõt kooumčiõkk? Naba kåvvaz låidd, lij-a tõʹst jorbb hääʹmm?
  3. Mii haaʹmid kääʹmest, tollsââʹjest lij?
  4. Kâʹll kääʹmmǩeäʹdǧǧed tollsââʹjest lie?
  5. Kâʹll jorbb hääʹmmed kåvvsest lie? Ouddm. kääʹmm (tollsââʹjj), kääʹmmǩieʹđj, reäʹppenreäiʹǧǧ
  6. Måkam hääʹmm kååvasuusâst lij?
  7. Kâʹll câʒʒled leʹbe cââʹʒʒelmuõrrâd lie?
  8. Lie-a ruõtti vuäʹniǩ avi kuuʹǩǩ?
  9. Kâʹll låiddad kåvvsest lie?
  10. Vuäitt še lookkâd, kâʹll tueʹlljed lie dno.

Sääʹn: Ruõtti, kååvas, kääʹmm / tollsââʹjj, kääʹmmǩieʹđj, reäʹppenreäiʹǧǧ, kååvasuhss, câʒʒal / cââʹʒʒelmuõr, låidd, tueʹllj


Hamahelmi-ideoita

Hamahelmi-ideoita

Saamen lippu ja sydän Hama-helmistä

Ideoita:

Näistä voi tehdä vaikka päiväkodin saamelaisten kansallispäivän juhlaan koristeet.

Näistä voi tehdä myös jääkaappimagneetteja, kun liimaa taakse magneetin. Tai vaikka rintaneuloja, kun liimaa hakaneulan taakse.


Anarâškielâg videoh

Anarâškielâg videoh

Duna Duna leuʹdd -video

Tytti da suu taaurõõžž -video

Maailmist nuubán -video

Päʹskksiõrr

Repp ǩiõl åʹrnn

Pieʹcc

Eennâmšadoh

Tiiuʹr

Anarâškielâg videoh

Täk tee´kst jiâ kaunnu nuõrttsää´mas

Linkki: http://www.casle.fi/gallery.php?subject=2

Videot:
Koukkukalastus, tekstitetty englanniksi, AL
Nutukkaat, tekstitetty englanniksi, AL
Poromakkarat, tekstitetty suomeksi, AL
Juomustaa, tekstitetty englanniksi, AL
Pukeutuminen, tekstitetty suomeksi, TL & VF
Reborn, tekstitetty englanniksi, SK

Videot on tuotettu inarinsaamen kielen täydennyskoulutuksen aikana
Tuottaja: Saamelaisalueen koulutuskeskus (2010)
Tekijät: Anneli lappalainen (AL), Suvi Kivelä (SK), Teija Linnannmäki (TL), Varpu Falck (VL)

© SOGSAKK, Anarâškielâservi ry