Erotus-video

Juomustaminen

Inarinsaamen kielen yhdistyksen videoita

Paaskopeli

Rievssatgárdi

Koivu

Mänty

Luonnonkasvit

Hyönteiset

Verkostelu

Videon tuottaja: Metsähallitus, Yle Sápmi
Kertoja: Biret-Ingá Pieski

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

Golgadeapmi

Sáimmastallan

ak kulgademsäänih.pdfds golgadeapmi.pdf