Erotus-video

Juomustaminen

Inarinsaamen kielen yhdistyksen videoita

Paaskopeli

Rievssatgárdi

Koivu

Mänty

Luonnonkasvit

Hyönteiset

Suolistaminen

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

ak čollim.pdfns kuell.pdfds čollen.pdf