Erotus-video

Juomustaminen

Inarinsaamen kielen yhdistyksen videoita

Paaskopeli

Rievssatgárdi

Koivu

Mänty

Luonnonkasvit

Hyönteiset

Pyyntivälineet

Kuva 1: Verkoilla tavataan pyytää kalaa joista ja järvistä.
Kuva 2: Pilkkiminen on mukavaa.
Kuva 3: Kalahäkki on kätevä pyyntiväline ahvenien ja haukien pyytämiseen.

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

ak kuálástem.pdfns Kueʹllšeeʹllem.pdfds guolástansánit.pdfds guollebivdosat ja neavvut.pdf