Erotus-video

Juomustaminen

Inarinsaamen kielen yhdistyksen videoita

Paaskopeli

Rievssatgárdi

Koivu

Mänty

Luonnonkasvit

Hyönteiset

Parkin kuoriminen

Videolla Maarit Alaluusua opettaa päiväkoti Urbin lapsille pajun kuorimista.
Kuvaus/leikkaus: Joonas Saari
Tuottaja: Saamelaiskäräjät, Kuáti-projekti 2015

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

ds ostu info.pdf

ak Osto njaldem

ns Pärkk da åstt