Inarinsaamen kielen yhdistyksen videoita

Ympäristö & luontoyhteys

Duna Duna leuʹdd -video

Ympäristö & luontoyhteys

Tytti da suu taaurõõžž -video

Ympäristö & luontoyhteys

Maailmist nuubán -video

Ympäristö & luontoyhteys

Márffit čuskestit -video

Ympäristö & luontoyhteys

Guovža ja meahccealmmái -video

Ympäristö & luontoyhteys

Paaskopeli

Ympäristö & luontoyhteys

Rievssatgárdi

Ympäristö & luontoyhteys

Koivu

Ympäristö & luontoyhteys

Paliskunnat

Tiesitkö:
Poronhoitoalue on laissa määritelty alue, jossa harjoitetaan poronhoitoa
Poronhoitoalueeseen kuuluu koko Lappi lukuunottamatta Kemin, Tornion ja Keminmaan alueita. Lisäksi suurin osa Oulun alueesta kuuluu poronhoitoalueeseen
Vuonna 1898 valtio velvoitti poronomistajat perustamaan maantieteellisin rajoin määritellyt paliskunnat eli palkiset. Jokainen poronomistaja kuuluu yhteen palkiseen ja maksaa sille vuosimaksua poromääränsä mukaan
Poronhoitolaki määrittelee poronhoitajan oikeudet ja velvollisuudet omassa palkisessaan
Jokaisella paliskunnalla on oma poroisäntä, joka johtaa paliskuntaa. Hänen lisäkseen hallintoryhmään kuuluvat varaporoisäntä, rahastonhoitaja ja hallitus, johon kuuluu neljä jäsentä
Jokainen paliskunta kuuluu Paliskuntain yhdistykseen, joka ohjaa ja neuvoo paliskuntia, poronhoitajia ja kansalaisia
Suomessa on yhteensä 56 paliskuntaa ja näistä 13 sijaitsee saamelaisalueella

Suomen saamelaisalueen paliskunnat:
Paistunturi
Kaldoaivi
Näätämö
Muddusjävri
Vätsäri
Paatsjoki
Ivalo
Hammastunturi
Sallivaara
Muotkatunturi
Näkkälä
Käsivarsi
Lappi

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

ak palgâseh.pdfds bálgosat.pdf