Erotus-video

Juomustaminen

Inarinsaamen kielen yhdistyksen videoita

Paaskopeli

Rievssatgárdi

Koivu

Mänty

Luonnonkasvit

Hyönteiset

Metson kyniminen

Videolla mummo näyttää, miten kyniä metso.
Tekijä: Kirsti Länsman
Tuottaja: Saamelaisalueen koulutuskeskus, YES-projekti 2008
Mukana: Birit-Kirsti Länsman, Hillá ja Jenna Portti

 

Tiesitkö:

Metso on suomen suurin metsäkanalintu
Koppelo on naaraspuolinen metso
Metso on Keski-Suomen maakuntalintu
Jos joku ei kuuntele ja käyttäytyy levottomasti voidaan saameksi sanoa: ”Tun kal lah ubâ čuhčá” (Sinä kyllä olet koko metso)

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

Árbi