Erotus-video

Juomustaminen

Inarinsaamen kielen yhdistyksen videoita

Paaskopeli

Rievssatgárdi

Koivu

Mänty

Luonnonkasvit

Hyönteiset

Meahccáivuolgin -video

Luontokasvatusvideo siitä, mitä tarvitaan, kun lähdetään metsään.
Tuottaja: Lasten elokuvaleiri, Metsähallitus 2015
Mukana: Iŋgá-Eliissá Ravna-Pieski, Helli Alakorva, Tiia-Káren Alakorva, Ellen-Kati Alakorva, Sárá-Márjá Keskitalo.

© Meccihaldâttâs – Meahciráđđehus – Meäʹcchalltõs

Meahccáivuolgin