Erotus-video

Juomustaminen

Inarinsaamen kielen yhdistyksen videoita

Paaskopeli

Rievssatgárdi

Koivu

Mänty

Luonnonkasvit

Hyönteiset

Mátuvuogáin uággumin -video

Videolla Metsähallituksen järjestämän elokuvaleirin osallistujat onkivat kaloja mato-ongella.
Tuottaja: Metsähallitus, Yle Unna Junná, Sámediggi 2015

© Meccihaldâttâs – Meahciráđđehus – Meä´cchalltõs

Mátuvuogáin uággumin