Erotus-video

Juomustaminen

Inarinsaamen kielen yhdistyksen videoita

Paaskopeli

Rievssatgárdi

Koivu

Mänty

Luonnonkasvit

Hyönteiset

Luonnon muodot

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

ak luándu häämih.pdfns luâđ hääʹm.pdfds luonddu hámit.pdf