Erotus-video

Juomustaminen

Inarinsaamen kielen yhdistyksen videoita

Paaskopeli

Rievssatgárdi

Koivu

Mänty

Luonnonkasvit

Hyönteiset

Kurnikka

© Sámediggi – Samedigge -Sääʹmteʹǧǧ

ns kuuʹrniǩväʹšnn.pdf

Kuuʹrniǩ