Erotus-video

Juomustaminen

Inarinsaamen kielen yhdistyksen videoita

Paaskopeli

Rievssatgárdi

Koivu

Mänty

Luonnonkasvit

Hyönteiset

Kuivahauki

Tiesitkö:
Entisinä aikoina ei ollut pakastimia, jossa säilyttää kaloja tai lihoja. Siksi ne täytyi kuivata, jotta ne säilyisivät kesän yli
Haukia kuivataan keväällä silloin, kun ei ole enää kovia pakkasia
Kuivahaukea käytettiin entisinä aikoina maksuvälineenä. Silloin, kun kuningas hallitsi Suomessa, niin kuivatuilla hau´illa saattoi maksaa veroa kuninkaan voudeille. Esimerkiksi 1550-luvulla yhden saamelaisen vero oli 60 kg kuivahaukea vuodessa.

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

Koškepuško

Kåʹšǩǩnuʹǩǩeš

Goikehávga