Erotus-video

Juomustaminen

Inarinsaamen kielen yhdistyksen videoita

Paaskopeli

Rievssatgárdi

Koivu

Mänty

Luonnonkasvit

Hyönteiset

Čáhcerávga -video

Tytöt lähtevät uimaan Sevettijärveen, mutta kohtaavat järvessä jotain pelottavaa.
Tuottaja: Lasten elokuvatyöpaja, Lasten elokuvaleiri, Metsähallitus 2015
Mukana: Tiia-Káren Alakorva, Ellen-Kati Alakorva, Helli Alakorva, Sárá-Márjá Keskitalo, Iŋgá-Eliissá Ravna-Pieski

© Meccihaldâttâs – Meahciráđđehus – Meäʹcchalltõs

Čáhcerávga