Rehkenaste-app

Muistipeli

Laavumatematiikka

Varhaiskasvatussuunnitelmassa (2022) kirjoitetaan, että varhaiskasvatuksessa lapset pääsevät havainnoimaan ja ymmärtämään omaa ympäristöään. Yksi Varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteista on se, että lapset pääsevät tutustumaan matematiikkaan havainnoinnin ja leikin kautta. Lapset oppivat kiinnittämään huomiota päivittäisissä toimissa lähiympäristön muutoksiin, muotoihin ja määriin.

Varhaiskasvatusyksiköiden lähiympäristössä onkin paljon mahdollisuuksia tutustua matematiikkaan. Hyvä esimerkki tästä on laavu. Laavussa on paljon matematiikkaa: voi laskea montako, muodot, ja laavussa onkin hyvä opetella matemaattista ajattelua. Samalla lapset myös pääsevät pohtimaan laavusanoja.

Tässä muutamia esimerkkejä:

  1. Montako laavupuuta on?
  2. Minkä muotoinen laavu on? Onko se kolmion muotoinen? Entä laavun ”pohja”, onko se ympyränmuotoinen?
  3. Minkä muotoinen tulisija on?
  4. Montako kiveä tulisijassa on?
  5. Montako ympyrää laavussa on? Esim. tulisija, tulisijan kivet, savureikä.
  6. Minkä muotoinen oviaukko on?
  7. Montako permikkää (bearpmet) laavussa on?
  8. Onko laavupuut lyhyitä vai pitkiä?
  9. Montako loitoa (loaidu) laavussa on?
  10. Voi myös laskea taljojen määrän jne