Suomen Saamelaiskäräjien perustamispäivä 2.3.

Suomen Saamelaiskäräjät (Sämitigge/Sámediggi/Sää´mte´ğğ) perustettiin omalla laillaan vuonna 1995. Sen virallisia avajaisia vietettiin 2.3.1996. Ennen Saamelaiskäräjiä vuosina 1973 – 1995 toimi Saamelaisparlamentti, joka oli perustettu siitä annetulla valtioneuvoston asetuksella.

Saamelaiskäräjien tärkein tehtävä on toteuttaa perustuslaissa sille säädetyt tehtävät eli toteuttaa saamelainen kulttuuri-itsehallinto sekä turvata saamelaisten alkuperäiskansakulttuurin säilyminen ja kehittyminen. Saamelainen kulttuuri-itsehallinto koskee saamelaisten kotiseutualuetta, josta on säädetty saamelaiskäräjälain neljännessä pykälässä. Alueeseen kuuluvat Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueet sekä Lapin paliskunnan alue Sodankylän kunnassa eli käytännössä Vuotso.

Saamelaiskäräjien tehtävänä on saamelaiskäräjälain mukaan edustaa saamelaisia heitä koskevissa asioissa. Saamelaiskäräjät voi antaa esityksiä, aloitteita ja lausuntoja viranomaisille. Saamelaiskäräjälain mukaan viranomaisten tulee neuvotella saamelaiskäräjien kanssa kaikista laajalti vaikuttavista ja merkittävistä toimenpiteistä, jotka voivat heti ja erityisellä tavalla vaikuttaa saamelaisten asemaan alkuperäiskansana. Neuvotteluvelvollisuus koskee mm. saamelaisia koskevan lainsäädännön edistämiseen, saamen kieleen ja opetukseen koskeviin asioihin sekä maankäyttöön ja kaivoslain mukaisten lupien myöntämiseen saamelaisten kotiseutualueella.

Saamelaiskäräjien 21 jäsentä ja neljä varajäsentä valitaan saamelaisten keskuudesta joka neljäs vuosi pidettävillä vaaleilla. Jokaisesta saamelaisten kotiseutualueen kunnasta on valittava vähintään kolme edustajaa saamelaiskäräjiin.

Kotisivut: http://www.samediggi.fi/

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

ak suomâ sämitige vuáđudempeivi.pdfns lääʹddjânnam sääʹmteeʹǧǧ vuâđđeempeiʹvv.pdfds suoma sámedikki vuođđudanbeaivi.pdf