Saamelaisneuvoston perustamispäivä 18.8.

Kotisivut (englanniksi): http://www.saamicouncil.net/en/

Saamelaisneuvosto perustettiin virallisesti 2. pohjoismaisessa saamelaiskonferenssissa 18.8.1956 Norjan Kaarasjoella. Saamelaisneuvosto on saamelaisten yhteinen kulttuuripoliittinen ja poliittinen järjestö, joka toimii Norjan, Ruotsin, Venäjän ja Suomen saamelaisten organisaatioiden yhteistyöelimenä.

Saamelaisneuvoston päätavoitteena on edistää saamelaisten oikeuksia ja asioita jotka koskevat saamelaisia niissä neljässä maassa joissa saamelaisia on. Saamelaisneuvoston tavoitteena on valvoa saamelaisten etuja kansana, vahvistaa saamelaisten yhteenkuuluvuutta valtakunnanrajojen ylitse ja työskennellä niin, että saamelaiset myös tulevaisuudessa hyväksytään yhdeksi kansaksi. Saamelaisneuvosto osallistuu kansainvälisiin prosesseihin, jotka koskevat alkuperäiskansoja, ihmisoikeutta, sekä arktisia ja ympäristöasioita.

Saamelaisneuvoston täyskokous kokoontuu noin kahdesti vuodessa käsittelemään saamelaisten ja muiden alkuperäiskansojen oikeudellista ja kulttuurillista tilaa.

Neuvostoon kuuluvat jäsenyhdistykset:
– Kuolan Saamen Yhdistys (GSS)
Saami Association of Kola Peninsula

– Muurmanskin alueen Saamenyhdistys (OOSMO)
Saami Association of Murmansk Region

– Norjan porosaamelaisten valtiollinen yhdistys (NBR-NRL)
Saami Reindeer Herders’ Association of Norway

– Norjan Saamelaisten valtiollinen yhdistys (NSR)
Norwegian Saami Association

– Valtiollinen yhdistys Sámi Ätnam (RSÄ)
The National Association of Samiland

– Saamelaisten Kansanliitto (SÁL/SFF)
(People’s federation of the Saami)

– Saamelaisten Valtioyhdistys (SR)
Saami Association of Sweden

– Poronomistajien yhteys (BEO/RÄF)
Renägarförbundet

– Suomen Saamelaisten Keskusjärjestö (SSG)
Saami Association of Finland

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

ak sämirääđi vuáđudempeivi.pdfns sääʹmrääđ vuâđđeempeiʹvv.pdfds sámiráđi vuođđudanbeaivi.pdf