Norjan saamelaiskäräjien perustamispäivä 9.10.

Norjan Saamelaiskäräjät (Sámediggi/Sametinget) perustettiin omalla laillaan vuonna 1987. Sen virgálâš avajaisia pidettiin 9.10.1989. Sen keskushallinto toimii Kaarasjoella. Norjan saamelaiskäräjät käyttää asiakielenään pohjoissaamea, luulajansaamea ja eteläsaamea.

Kotisivut (norjaksi): http://samediggi.no/nor

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

ak taažâ sämitige vuáđudempeivi.pdfns taarr sääʹmteeʹǧǧ vuâđđeempeiʹvv.pdfds norgga sámedikki vuođđudanbeaivi.pdf