Mihkkal rieban

Mihkkal rieban

Mihkkal rieban čohkká ja čállá
iežas unna távvalii.
Távval luoddanii!
Mihkkal suorganii.
Njuikii áhči gahpir sisa.

Mikkâl-riemnjis

Mikkâl riemnjis čokkáá já čáálá
jieijâs uccâ táválán
Taavvâl luoddânij
Mikkâl suorgânij
Njuškij eeji kappeer siisâ

Mekkâl rieʹ mnnj

Mekkâl rieʹmnnj eʹštt da ǩeeʹrjad
jiijjâz siõm tauʹlle.
Taull luõddni,
Mekkâl suõʹrggni.
Njuiʹǩǩii eeʹjj keäʹpper sizz.

© ak. Anarâškielâ kielâpiervâleh, ns.Raija Lehtola