Huovuttaminen

Videossa koltansaamen kielipesän lapset pääsevät huovuttamaan Kaija Palton johdolla.
Tuottaja: Kuáti-projekti 2015

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

Tuoppim

Tuõppjummuš

Duhppen