Saamelainen taide

Taide ja taiteilija

Taide ja taiteilija ovat saamenkielessä uusia sanoja. Taidetta taiteen vuoksi ei ollut vaan ihmiset ymmärsivät kauneuden ja käytännöllisyyden kuuluvan yhteen. Perinteinen saamelainen käsityö, duodji on tästä hyvä esimerkki.

Juuret kansantaiteessa

Saamelainen taide oli kauan ns. kansantaidetta, eikä käsitöille tai muille töille ollut tapana merkitä tekijöiden nimiä. Duodjissa ja joillakin muotoilun alueilla tapa on yhä käytössä. Taitavimmat tarve-esineiden tekijät käyttävät yhä perinteistä koristelua ja tekniikkaa. Heidän työnsä onkin jatkumoa saamelaiselle duodji-perinteelle. Saamelaistaiteilijoille on tyypillistä, että he löytävät inspiraation lähteensä saamelaisesta perinteestä, luonnosta ja elinkeinoista. Tämän päivän saamelaistaiteilijat usein yhdistävät perinteitä ja luontoymmärrystään uusiin tekotapoihin ja nykyään saamelaistaide näkyy myös uusilla alustoilla ja ympäristöissä.

Viime vuosina yhä useammat saamelaiset ovat opiskelleet länsimaisissa kouluissa ja ovat alkaneet tekemään taidetta yhä enemmän länsimaisen taidekäsityksen pohjalta. Saamelaisetkin tekevät nykyään taidetta taiteena.

Saamelaisia on mukana eri taiteen aloilla: kuvataiteilijoina, kirjailijoina, muusikkoina, elokuvantekijöinä, tanssijoina jne. On kuitenkin aika tavallista se, että saamelaiset taiteilijat työskentelevät usealla taiteen saralla yhtä aikaa ja heitä voi kutsua multitaiteilijoiksi.

Lähde: Rensujeff, Kaija: Käsin, sävelin, sanoin ja kuvin. Saamelaiset taiteilijat Suomessa.

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

SU Saamelainen taideDS Sámi dáiddaAK Sämmilâš taaiđâNS Säʹmmlaž čeäʹppõs