Dálkki einnosteapmi

Dálkki einnosteapmi

Saamelaisen kalenterin merkkipäivät

Dálkki einnosteapmi

Hávgga vuoivasis sáhttá einnostit
Hávgga vuoivvas govvida geasi lávttasvuođa. Jos vuoivvas lea gassat, de arvá ollu ja jus lea seaggi, de lea goikegeassi. Jos ovddageažes lea gassa suotna ja maŋŋegeahči lea seaggi, de álgogeasi leat arvvit ja loahppageasi goikkádagat.

 

Erkkebeaivvi dálkemearkkat
Erkkebeaivi lea dehálaš mearkabeaivi. Ođđa Erkkebeaivi miessemánu 18. beaivi. Lávejit dadjat, ahte jus Erke boahtá dorkkain, de Urbán fas boahtá báiddiin, dahje nuppe beliid. Urbán lea miessemánu 25. beaivve. Báidi dárkkuha dás liegga dálkkiid ja dorka čoaskimiid. Lávejit dadjat maiddái, ahte mo lea Erkkebeaivvi dálki, de dakkárin bistá aŋkke vahku.
Boares Erkkebeaivi lea miessemánu 30. beaivi.

 

Dálkemearkkat
Jus čuonji oidno válborbeaivve, de ii dálvi šat guhká bistte.
Jus suovva manná vuollegasas, de šaddá neavrresdálki.
Jus bajándálki mánná davás, de čoaskkeda. Dát seamma diida manná maiddái ná: Jus baján čeargugoahtá oarjjil ja manná nuorttas, dalle šaddet čoaska dálkkit.

Gáldut: Matti Morottaja, Káren Elle Gaup, Girjjo-Gárjjo

© ds. Maiju Saijets, ak. Matti Morottaja, ns. Raija Lehtola


Saamelaisen kalenterin merkkipäivät

Dálkki einnosteapmi

Saamelaisen kalenterin merkkipäivät

Saamelaisen kalenterin merkkipäivät

Ammoisina aikoina ihmiset tapasivat seurata säätä ja aikaa merkkipäivien pohjalta. Esim. Jos tiettynä päivänä oli vaikkapa paljon tähtiä, niin tulevana kesänä olisi hyvä hillavuosi. Merkkien pohjalta pystyi ennustamaan tulevan sään ja millainen kevät, kesä, syksy tai talvi oli tulossa. Merkkipäivien pohjalta ihmiset tiesivät, milloin piti tai pystyi tehdä tiettyjä töitä.

Lähteet:

  • Anarâš kalender 1996 & 2013 (čokkim Heli Aikio & Ilmari Mattus)
  • Girjjo-Gárjjo, Muitalusat, máidnásat, sátnevádjasat, árvadusat ja diiddat 2001 (Káren Elle Gaup)

Sápmelaččaid mearkabeaivvit pdfSämmilâš-kalender-merkkâpeeivih pdf