Guobbariid čoaggim

Guobbariid čoaggim

Ympäristö & luontoyhteys

Lávostallan

Ympäristö & luontoyhteys

Tara-piannâi

Ympäristö & luontoyhteys

Nuvttohat ruohtastit

Ympäristö & luontoyhteys

Sápmelaš kalendera mearkkabeaivvit

Ympäristö & luontoyhteys

Eallibearrašat

Ympäristö & luontoyhteys

Paliskunnat

Ympäristö & luontoyhteys

Lumi- ja jääsanasto

Ympäristö & luontoyhteys

Dálkki einnosteapmi

Ympäristö & luontoyhteys

Saamelaisen kalenterin merkkipäivät

Ympäristö & luontoyhteys

Guobbariid čoaggim

Sánit luđenláhkai:
Guopparsánit: ds guobbarat.pdf
Čálit dahje vurke iežat dihtorii

 

Kuobbârijd nurâmin -video
Videos gánddat vuolgiba meahccái guobbariid čoaggit, muhto miesttamátta orru nu vuogas báiki vuoiŋŋastit.
Buvttadeapmi: Mánáid filbmabargobádji. Mánáid filbmaleaira. Meahciráđđehus, Yle Unna Junná, Sámediggi, Sámimusea Siida, Inarin elokuvateollisuus. 2015.
Videos mielde: Pietu ja Penjami Mattus

 

© Meccihaldâttâs – Meahciráđđehus – Meä´cchalltõs

ak kuobbâreh.pdfds guobbarat.pdf

Kuobbârijd nurâmin


Lávostallan

Guobbariid čoaggim

Ympäristö & luontoyhteys

Lávostallan

Ympäristö & luontoyhteys

Tara-piannâi

Ympäristö & luontoyhteys

Nuvttohat ruohtastit

Ympäristö & luontoyhteys

Sápmelaš kalendera mearkkabeaivvit

Ympäristö & luontoyhteys

Eallibearrašat

Ympäristö & luontoyhteys

Paliskunnat

Ympäristö & luontoyhteys

Lumi- ja jääsanasto

Ympäristö & luontoyhteys

Dálkki einnosteapmi

Ympäristö & luontoyhteys

Saamelaisen kalenterin merkkipäivät

Ympäristö & luontoyhteys

Lávostallan

Kultur- ja luonddubajásgeassinvideo lávostakkamin. Áile muitala mánáide lávvovieruin.
Buvttadeapmi: Mánáid filbmaleaira, Meahciráđđehus, Yle Unna Junná, Sámediggi, Sámimusea Siida, Inarin elokuvateollisuus (2013)

Ságastallanfáttát:

Mii lea lávvu?
Masa lávu dárbbašit?
Maid dárbbaša go lávu cegge?
Makkár lávus lea siste?
Maid lávus sáhttá bargat?
Mat oasit lávus leat?
Gii cahkkeha dola?

Sánit
lávvomuorat laavupuut
loavdda loude
árran tulisija
duorggat lattiavarvut
boaššu posio
loaidu lattia
soggi seinänvieri
uvssot oviaukko
reahpen savuräppänä
dolla tuli

© Meccihaldâttâs, Meahciráđđehus – Meäʹcchalltõs

ak láávustâllâm.pdfns kåvvstõõllmõš.pdfds lávostallan.pdf

Lávostallan


Tara-piannâi

Guobbariid čoaggim

Ympäristö & luontoyhteys

Lávostallan

Ympäristö & luontoyhteys

Tara-piannâi

Ympäristö & luontoyhteys

Nuvttohat ruohtastit

Ympäristö & luontoyhteys

Sápmelaš kalendera mearkkabeaivvit

Ympäristö & luontoyhteys

Eallibearrašat

Ympäristö & luontoyhteys

Paliskunnat

Ympäristö & luontoyhteys

Lumi- ja jääsanasto

Ympäristö & luontoyhteys

Dálkki einnosteapmi

Ympäristö & luontoyhteys

Saamelaisen kalenterin merkkipäivät

Ympäristö & luontoyhteys

Tara-piannâi

Muitalus olbmo ja beatnaga ustitvuođas.
Tara áibbaša iežas ráhkis ustiba ja vuolgá ohcat su.

Buvttadeaddji: Álgoálbmogiid filbmaguovddáš Skábma ja Yle Unna Junná (2010)
Dahkkit: Henri Seurujärvi, Tara-piannâi, Ulpu Siponen, Tytti Jyrinki, Juuso Fofonoff, Oskari Sanila, Aaro Fofonoff, Petteri Feodoroff, Leena Fofonoff, Hannele Fofonoff
Guhkkodat: 1:41

 

Ságastallanfáttát:

Mii Tara lea?
Gean ustit Tara lea?
Mas diehtá, ahte Tara áibbaša iežas ustibis?
Mo Tara gávnnai iežas ustibis lusa?
Leago beana buorre ustit vai fuones ustit din mielas?
Makkár eallit beatnagat leat?
Gos beatnagat dábálaččat ásset ja ellet?
Mo beatnaga galgá dikšut?
Diehtibehtetgo beatnagis lávlagiid?

Lávlagat: Gusttus lea unna beatnagaš, Vielpáža luohti
Girjjit ja máidnasat: Dielku-girjjit, Olmmoš váldá beatnaga reaŋgan -máinnas, Beana ja hávga -máinnas
Speallu: Beanastallan, Davvi Girji os.

© Skábma, Yle Unna Junná

Tara-piannâi


Nuvttohat ruohtastit

Guobbariid čoaggim

Ympäristö & luontoyhteys

Lávostallan

Ympäristö & luontoyhteys

Tara-piannâi

Ympäristö & luontoyhteys

Nuvttohat ruohtastit

Ympäristö & luontoyhteys

Sápmelaš kalendera mearkkabeaivvit

Ympäristö & luontoyhteys

Eallibearrašat

Ympäristö & luontoyhteys

Paliskunnat

Ympäristö & luontoyhteys

Lumi- ja jääsanasto

Ympäristö & luontoyhteys

Dálkki einnosteapmi

Ympäristö & luontoyhteys

Saamelaisen kalenterin merkkipäivät

Ympäristö & luontoyhteys

Nuvttohat ruohtastit

Nieida goarru goikkehiid ja váldá daid skuvlii, muhto goikkehat eai liiko stobus orrut.

Buvttadeapmi Álgoálbmogiid filbmaguovddáš Skábma ja Yle Unna Junná (2010)
Videos mielde Susan Löf

 

Ságastallanfáttát videoi:
Makkár goikkehiid don dieđat?
Leago dus goikkehat?
Man ivdnásaš goikkehat leat čábbasamosat?
Maid nieida áiggui dahkat?
Maid son dárbbašii goikkehiid goarrumii?
Man ávdnasis goikkehat leat gorrojuvvon?
Mii videos dáhpáhuvai goikkehiidda?
Maninson goikkehiid mielas stobus lei báhkas?

© Skábma ja Yle Unna Junná

Nuvttohat ruohtastit


Sápmelaš kalendera mearkkabeaivvit

Guobbariid čoaggim

Ympäristö & luontoyhteys

Lávostallan

Ympäristö & luontoyhteys

Tara-piannâi

Ympäristö & luontoyhteys

Nuvttohat ruohtastit

Ympäristö & luontoyhteys

Sápmelaš kalendera mearkkabeaivvit

Ympäristö & luontoyhteys

Eallibearrašat

Ympäristö & luontoyhteys

Paliskunnat

Ympäristö & luontoyhteys

Lumi- ja jääsanasto

Ympäristö & luontoyhteys

Dálkki einnosteapmi

Ympäristö & luontoyhteys

Saamelaisen kalenterin merkkipäivät

Ympäristö & luontoyhteys

Sápmelaš kalendera mearkkabeaivvit

Teaksta luđenláhkai:

ds_sapmelas_kalender_mearkabeaivvit.pdf
Čálit dahje vurke dihtorii

Gáldut:

Anarâš kalender 1996 & 2013 (čohkken Heli Aikio & Ilmari Mattus)
Girjjo-Gárjjo, Muitalusat, máidnásat, sátnevádjasat, árvadusat ja diiddat 2001 (Káren Elle Gaup)

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

ak merkkâpeeivihds sápmelaš kalendera mearkkabeaivvit

Eallibearrašat

Guobbariid čoaggim

Ympäristö & luontoyhteys

Lávostallan

Ympäristö & luontoyhteys

Tara-piannâi

Ympäristö & luontoyhteys

Nuvttohat ruohtastit

Ympäristö & luontoyhteys

Sápmelaš kalendera mearkkabeaivvit

Ympäristö & luontoyhteys

Eallibearrašat

Ympäristö & luontoyhteys

Paliskunnat

Ympäristö & luontoyhteys

Lumi- ja jääsanasto

Ympäristö & luontoyhteys

Dálkki einnosteapmi

Ympäristö & luontoyhteys

Saamelaisen kalenterin merkkipäivät

Ympäristö & luontoyhteys

Eallibearrašat

Teavsttat luđenláhkai:

ds_eallibearas.pdf
Čálit dahje vurke dihtorii

Ságastallanfáttát:

Man ealli mánná lea gálvi?
Mii elliid lea vuoksá? Leago dat njiŋŋelas vai varris?
Mo galgá gohčodit beatnaga máná?
Mii lea sarvá ja álddu máná namahus?
Mon ealli mánná lea láppis?
Mii lea ciiku?
Mo gohčodit varris gáicca?

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

ak elleepeerâds eallibearasns jiõlljipiâr

Paliskunnat

Guobbariid čoaggim

Ympäristö & luontoyhteys

Lávostallan

Ympäristö & luontoyhteys

Tara-piannâi

Ympäristö & luontoyhteys

Nuvttohat ruohtastit

Ympäristö & luontoyhteys

Sápmelaš kalendera mearkkabeaivvit

Ympäristö & luontoyhteys

Eallibearrašat

Ympäristö & luontoyhteys

Paliskunnat

Ympäristö & luontoyhteys

Lumi- ja jääsanasto

Ympäristö & luontoyhteys

Dálkki einnosteapmi

Ympäristö & luontoyhteys

Saamelaisen kalenterin merkkipäivät

Ympäristö & luontoyhteys

Paliskunnat

Tiesitkö:

 • Poronhoitoalue on laissa määritelty alue, jossa harjoitetaan poronhoitoa
 • Poronhoitoalueeseen kuuluu koko Lappi lukuunottamatta Kemin, Tornion ja Keminmaan alueita. Lisäksi suurin osa Oulun alueesta kuuluu poronhoitoalueeseen
 • Vuonna 1898 valtio velvoitti poronomistajat perustamaan maantieteellisin rajoin määritellyt paliskunnat eli palkiset. Jokainen poronomistaja kuuluu yhteen palkiseen ja maksaa sille vuosimaksua poromääränsä mukaan
 • Poronhoitolaki määrittelee poronhoitajan oikeudet ja velvollisuudet omassa palkisessaan
 • Jokaisella paliskunnalla on oma poroisäntä, joka johtaa paliskuntaa. Hänen lisäkseen hallintoryhmään kuuluvat varaporoisäntä, rahastonhoitaja ja hallitus, johon kuuluu neljä jäsentä
 • Jokainen paliskunta kuuluu Paliskuntain yhdistykseen, joka ohjaa ja neuvoo paliskuntia, poronhoitajia ja kansalaisia
 • Suomessa on yhteensä 56 paliskuntaa ja näistä 13 sijaitsee saamelaisalueella
 • Suomen saamelaisalueen paliskunnat:
  • Paistunturi
  • Kaldoaivi
  • Näätämö
  • Muddusjävri
  • Vätsäri
  • Paatsjoki
  • Ivalo
  • Hammastunturi
  • Sallivaara
  • Muotkatunturi
  • Näkkälä
  • Käsivarsi
  • Lappi

Palgâseh.pdfBálgosat.pdf

Lumi- ja jääsanasto

Guobbariid čoaggim

Ympäristö & luontoyhteys

Lávostallan

Ympäristö & luontoyhteys

Tara-piannâi

Ympäristö & luontoyhteys

Nuvttohat ruohtastit

Ympäristö & luontoyhteys

Sápmelaš kalendera mearkkabeaivvit

Ympäristö & luontoyhteys

Eallibearrašat

Ympäristö & luontoyhteys

Paliskunnat

Ympäristö & luontoyhteys

Lumi- ja jääsanasto

Ympäristö & luontoyhteys

Dálkki einnosteapmi

Ympäristö & luontoyhteys

Saamelaisen kalenterin merkkipäivät

Ympäristö & luontoyhteys


Dálkki einnosteapmi

Guobbariid čoaggim

Ympäristö & luontoyhteys

Lávostallan

Ympäristö & luontoyhteys

Tara-piannâi

Ympäristö & luontoyhteys

Nuvttohat ruohtastit

Ympäristö & luontoyhteys

Sápmelaš kalendera mearkkabeaivvit

Ympäristö & luontoyhteys

Eallibearrašat

Ympäristö & luontoyhteys

Paliskunnat

Ympäristö & luontoyhteys

Lumi- ja jääsanasto

Ympäristö & luontoyhteys

Dálkki einnosteapmi

Ympäristö & luontoyhteys

Saamelaisen kalenterin merkkipäivät

Ympäristö & luontoyhteys

Dálkki einnosteapmi

Hávgga vuoivasis sáhttá einnostit
Hávgga vuoivvas govvida geasi lávttasvuođa. Jos vuoivvas lea gassat, de arvá ollu ja jus lea seaggi, de lea goikegeassi. Jos ovddageažes lea gassa suotna ja maŋŋegeahči lea seaggi, de álgogeasi leat arvvit ja loahppageasi goikkádagat.

 

Erkkebeaivvi dálkemearkkat
Erkkebeaivi lea dehálaš mearkabeaivi. Ođđa Erkkebeaivi miessemánu 18. beaivi. Lávejit dadjat, ahte jus Erke boahtá dorkkain, de Urbán fas boahtá báiddiin, dahje nuppe beliid. Urbán lea miessemánu 25. beaivve. Báidi dárkkuha dás liegga dálkkiid ja dorka čoaskimiid. Lávejit dadjat maiddái, ahte mo lea Erkkebeaivvi dálki, de dakkárin bistá aŋkke vahku.
Boares Erkkebeaivi lea miessemánu 30. beaivi.

 

Dálkemearkkat
Jus čuonji oidno válborbeaivve, de ii dálvi šat guhká bistte.
Jus suovva manná vuollegasas, de šaddá neavrresdálki.
Jus bajándálki mánná davás, de čoaskkeda. Dát seamma diida manná maiddái ná: Jus baján čeargugoahtá oarjjil ja manná nuorttas, dalle šaddet čoaska dálkkit.

Gáldut: Matti Morottaja, Káren Elle Gaup, Girjjo-Gárjjo

© ds. Maiju Saijets, ak. Matti Morottaja, ns. Raija Lehtola


Saamelaisen kalenterin merkkipäivät

Guobbariid čoaggim

Ympäristö & luontoyhteys

Lávostallan

Ympäristö & luontoyhteys

Tara-piannâi

Ympäristö & luontoyhteys

Nuvttohat ruohtastit

Ympäristö & luontoyhteys

Sápmelaš kalendera mearkkabeaivvit

Ympäristö & luontoyhteys

Eallibearrašat

Ympäristö & luontoyhteys

Paliskunnat

Ympäristö & luontoyhteys

Lumi- ja jääsanasto

Ympäristö & luontoyhteys

Dálkki einnosteapmi

Ympäristö & luontoyhteys

Saamelaisen kalenterin merkkipäivät

Ympäristö & luontoyhteys

Saamelaisen kalenterin merkkipäivät

Ammoisina aikoina ihmiset tapasivat seurata säätä ja aikaa merkkipäivien pohjalta. Esim. Jos tiettynä päivänä oli vaikkapa paljon tähtiä, niin tulevana kesänä olisi hyvä hillavuosi. Merkkien pohjalta pystyi ennustamaan tulevan sään ja millainen kevät, kesä, syksy tai talvi oli tulossa. Merkkipäivien pohjalta ihmiset tiesivät, milloin piti tai pystyi tehdä tiettyjä töitä.

Lähteet:

 • Anarâš kalender 1996 & 2013 (čokkim Heli Aikio & Ilmari Mattus)
 • Girjjo-Gárjjo, Muitalusat, máidnásat, sátnevádjasat, árvadusat ja diiddat 2001 (Káren Elle Gaup)

Sápmelaččaid mearkabeaivvit pdfSämmilâš-kalender-merkkâpeeivih pdf