Gárddástallan-filbma

Juoŋasteapmi

Anarâškielâ servi videot

Márffit čuskestit -video

Goaberdáktespeallu

Rievssatgárdi

Beahci

Eatnanšattut

Divrrit

Bohccuid biepman

Teavsttat luđenláhkai:
Sátnelistu: ds bohccuid biebman.pdf
Čálit dahje vurke iežat dihtorii

 

Ságastallanfáttát:
Leatgo don biebman bohccuid?
Maid bohccot borret?
Leago dus iežat čuorvunjietna, mainna gohčot bohccuid borrat?

 

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

ak poccui piemmâm.pdfns puõcci poortummuš.pdfds bohccuid biebman.pdf