Määnpââi lokkõs

Ođđeeʹjjmäään eeʹjj alttad,
täʹlvvmannust čuâŋ čuâvv,
pâʹzzlâsttamannust peiʹvv juʹn päʹštt.
Njuhččmään pohtt njuučid,
vueʹssmannust vueʹzz šâdde,
ǩieʹssmannust lõõst muõrid,
sueiʹnnmannust lij vueʹssmieʹrǩǩeem.
Påʹrǧǧmään vuäǯǯ luâmʼmnid laaddâd,
čõhččmään juʹn šõõŋ kâlmmad.
Kålggmannust muõtt lij määddast,
skammʼmään pohtt puõllžid.
Rosttovmään lij eeʹjjest mâimõs.

 

Tiivt raajji: Heimo Semenoff

 

© Heimo Semenoff