Duhppejuvvon juovlačiŋat

Rávvagiid luđen:
ds duhppejuvvon juovlačiŋat.pdf
Čálit dahje vurke dihtorii.

© Aura Pieski Ns. Raija Lehtola

ak tyeppejum juovlâmuorâheervah.pdfds duhppejuvvon juovlačiŋat.pdf