Cokka fal ná -video

Videos oaidná mo sámegáktái galgá gárvodit konfirmašuvdnii?
Bagadalli: Inger-Mari Aikio
Buvttadeapmi: Sámi siida rs. ja Sogsakk, YES-prošeakta. 2005.

 

Ságastallanfáttát:
Šaddego vuosttas nieidda diehpit ovddabealddái vai siiddui?
Ožžotgo silkki riessamat báhcit boahkán vulobeallái?
Man ivdnásaš biktasat nieiddain ledje?
Man ivdnásaš silkkit nieiddain ledje?
Makkár boahkánat nieiddain ledje?
Goappá guvlui gándda vuoddagat gessojuvvojedje, sisa vai olggosguvlui?
Makkár boagan gánddas lei?

© Sámi siida rs. SogSakk

Cokka fal ná