Kuobbârijd nurâmin

Kuobbârijd nurâmin

Ympäristö & luontoyhteys

Láávustâllâm

Ympäristö & luontoyhteys

Tara-piannâi

Ympäristö & luontoyhteys

Nuvttohat ruohtastit

Ympäristö & luontoyhteys

Elleepeerâ

Ympäristö & luontoyhteys

Paliskunnat

Ympäristö & luontoyhteys

Lumi- ja jääsanasto

Ympäristö & luontoyhteys

Šooŋâ ennustem

Ympäristö & luontoyhteys

Saamelaisen kalenterin merkkipäivät

Ympäristö & luontoyhteys

Kuobbârijd nurâmin

Luođđimnáál tiätuvuárháh:
Sänilisto: ak kuobbâreh.pdf
Printtii teikkâ vuorkkii tiäturân

 

Videost kaandâh vyelgiv miäcán kuobbârijd čuággiđ, mutâ miestuu vyelni oro nuuvt vuovâs saje vuoiŋâstiđ
Pyevtitteijee: Párnái elleekovepargopääji, párnái elleekoveleirâ. Meccihaldâttâs (2015)
Videost fáárust: Pietu ja Penjami Mattus

 

Savâstâllâmfáádáh:
Maid kaandah sundáttâllâv väzidijnis?
Kávná-uv Pietu kuobbârijd?
Magarijd kuobbârijd Pietu kávná?
Moin kaandâh toollâv ohtâvuođâ?
Maid kaandâh loopâst porgâv?

 

© Meccihaldâttâs – Meahciráđđehus – Meä´cchalltõs

ak kuobbâreh.pdfds guobbarat.pdf

Kuobbârijd nurâmin


Láávustâllâm

Kuobbârijd nurâmin

Ympäristö & luontoyhteys

Láávustâllâm

Ympäristö & luontoyhteys

Tara-piannâi

Ympäristö & luontoyhteys

Nuvttohat ruohtastit

Ympäristö & luontoyhteys

Elleepeerâ

Ympäristö & luontoyhteys

Paliskunnat

Ympäristö & luontoyhteys

Lumi- ja jääsanasto

Ympäristö & luontoyhteys

Šooŋâ ennustem

Ympäristö & luontoyhteys

Saamelaisen kalenterin merkkipäivät

Ympäristö & luontoyhteys

Láávustâllâm

Luođđimnáál tiätuvuárháh:
Säänih já savâstâllam: ak láávustâllâm.pdf
Printtii teikkâ vuorkkii tiäturân

Videost Áile Aikio muštâl párnáid láávuärbiviärust
Pyevtitteijee Meccihaldâttâs (2013)

Savâstâllâmfáádáh:
Mii lii láávu?
Moos láávu tarbâšeh?
Maid taarbâš ko láávu ceggee?
Maggaar láávust lii siste?
Maid láávust puáhtá porgâđ?
Moh uásih láávust láá?
Kii cokkiit tuulâ?

Suomi – Inarinsaame
laavukehikko lávuriggee
laavupuut lávumuorâh
lattia, loito luáidu
lattiavarvut tuorgâh
loude várju, váárju
oviaukko uksâräigi, -rääigi
posio puáššu, puášu
ruode ruođâ, ruottuu
savuräppänä reeppin
seinänvieri sogge, soge
tuli tullâ, tuulâ
tulisija aarrân

© Meccihaldâttâs, Meahciráđđehus – Meäʹcchalltõs

ak láávustâllâm.pdfns kåvvstõõllmõš.pdfds lávostallan.pdf

Lávostallan


Tara-piannâi

Kuobbârijd nurâmin

Ympäristö & luontoyhteys

Láávustâllâm

Ympäristö & luontoyhteys

Tara-piannâi

Ympäristö & luontoyhteys

Nuvttohat ruohtastit

Ympäristö & luontoyhteys

Elleepeerâ

Ympäristö & luontoyhteys

Paliskunnat

Ympäristö & luontoyhteys

Lumi- ja jääsanasto

Ympäristö & luontoyhteys

Šooŋâ ennustem

Ympäristö & luontoyhteys

Saamelaisen kalenterin merkkipäivät

Ympäristö & luontoyhteys

Tara-piannâi

Muštâlus ulmuu já pennuu ustevvuođâst.
Tara ahevuš suu rähis ustev já vuálgá uuccâđ suu.

Pyevtitteijee: Algâalmugij elleekovekuávdáš Skábma já Yle Unna Junná (2010)
Tahheeh: Henri Seurujärvi, Tara-piannâi, Ulpu Siponen, Tytti Jyrinki, Juuso Fofonoff, Oskari Sanila, Aaro Fofonoff, Petteri Feodoroff, Leena Fofonoff, Hannele Fofonoff
Kukkodâh: 1:41

 

Savâstâllâmfáádáh:
Mii Tara lii?
Kiän ustev Tara lii?
Mast tiätá, ete Tara ahevuš jieijâs ustevis?
Maht Tara kaavnâi jieijâs ustev luus?
Lii-uv peenuv pyeri ustev vâi hyenes ustev tuu mielâst?
Maggaar elleeh pennuuh láá?
Kost pennuuh táválávt äässih já eellih?
Maht pennuu kalga tipšođ?
Tiäđáh-uv pennust lavluid?

© Skábma, Yle Unna Junná

Tara-piannâi


Nuvttohat ruohtastit

Kuobbârijd nurâmin

Ympäristö & luontoyhteys

Láávustâllâm

Ympäristö & luontoyhteys

Tara-piannâi

Ympäristö & luontoyhteys

Nuvttohat ruohtastit

Ympäristö & luontoyhteys

Elleepeerâ

Ympäristö & luontoyhteys

Paliskunnat

Ympäristö & luontoyhteys

Lumi- ja jääsanasto

Ympäristö & luontoyhteys

Šooŋâ ennustem

Ympäristö & luontoyhteys

Saamelaisen kalenterin merkkipäivät

Ympäristö & luontoyhteys

Nuvttohat ruohtastit

Nieidâ kuáru sovskammuid já váldá taid škoovlân, mutâ sovskammuuh iä lijkkuu siste orroođ.

Stivrejeijee: Susan Löf
Pyevtitteijee: Algâalmugij elleekovekuávdáš Skábma,
Yle Unna Junná (2010).

 

Savâstâllâmfáádáh:
Magarijd sovskámmuid tun tiäđáh?
Láá-uv tust sovskammuuh?
Mon ivnásiih sovskammuuh lá muččâdumoseh?
Maid nieidâ áigui porgâđ?
Maid sun tarbâšij sovskammui kuárrum várás?
Mon amnâsist sovskammuuh láá kuárrum?
Mii videost tábáhtui sovskammuid?
Mondietsun sovskammui mielâst tuuveest lâi paahâs?

© Skábma ja Yle Unna Junná

Nuvttohat ruohtastit


Elleepeerâ

Kuobbârijd nurâmin

Ympäristö & luontoyhteys

Láávustâllâm

Ympäristö & luontoyhteys

Tara-piannâi

Ympäristö & luontoyhteys

Nuvttohat ruohtastit

Ympäristö & luontoyhteys

Elleepeerâ

Ympäristö & luontoyhteys

Paliskunnat

Ympäristö & luontoyhteys

Lumi- ja jääsanasto

Ympäristö & luontoyhteys

Šooŋâ ennustem

Ympäristö & luontoyhteys

Saamelaisen kalenterin merkkipäivät

Ympäristö & luontoyhteys

Elleepeerâ

Luođđimnáál tiätuvuárháh:

ak_elleepeera.pdf
Printtii teikkâ vuorkkii tiäturân

Savâstâllâmfáádáh:

Mon ellee pärni lii kälbi?
Mii elleid lii vuáksá? Lii-uv tot niŋálâs vâi ores?
Maht koččoh pennuu päärni?
Mii lii sarva já ááldu päärni nomâttâs?
Mon ellee pärni lii lääbis?
Mii lii cijkko?
Maht koččoh ores kaaicâ?

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

ak elleepeerâds eallibearasns jiõlljipiâr

Paliskunnat

Kuobbârijd nurâmin

Ympäristö & luontoyhteys

Láávustâllâm

Ympäristö & luontoyhteys

Tara-piannâi

Ympäristö & luontoyhteys

Nuvttohat ruohtastit

Ympäristö & luontoyhteys

Elleepeerâ

Ympäristö & luontoyhteys

Paliskunnat

Ympäristö & luontoyhteys

Lumi- ja jääsanasto

Ympäristö & luontoyhteys

Šooŋâ ennustem

Ympäristö & luontoyhteys

Saamelaisen kalenterin merkkipäivät

Ympäristö & luontoyhteys

Paliskunnat

Tiesitkö:

 • Poronhoitoalue on laissa määritelty alue, jossa harjoitetaan poronhoitoa
 • Poronhoitoalueeseen kuuluu koko Lappi lukuunottamatta Kemin, Tornion ja Keminmaan alueita. Lisäksi suurin osa Oulun alueesta kuuluu poronhoitoalueeseen
 • Vuonna 1898 valtio velvoitti poronomistajat perustamaan maantieteellisin rajoin määritellyt paliskunnat eli palkiset. Jokainen poronomistaja kuuluu yhteen palkiseen ja maksaa sille vuosimaksua poromääränsä mukaan
 • Poronhoitolaki määrittelee poronhoitajan oikeudet ja velvollisuudet omassa palkisessaan
 • Jokaisella paliskunnalla on oma poroisäntä, joka johtaa paliskuntaa. Hänen lisäkseen hallintoryhmään kuuluvat varaporoisäntä, rahastonhoitaja ja hallitus, johon kuuluu neljä jäsentä
 • Jokainen paliskunta kuuluu Paliskuntain yhdistykseen, joka ohjaa ja neuvoo paliskuntia, poronhoitajia ja kansalaisia
 • Suomessa on yhteensä 56 paliskuntaa ja näistä 13 sijaitsee saamelaisalueella
 • Suomen saamelaisalueen paliskunnat:
  • Paistunturi
  • Kaldoaivi
  • Näätämö
  • Muddusjävri
  • Vätsäri
  • Paatsjoki
  • Ivalo
  • Hammastunturi
  • Sallivaara
  • Muotkatunturi
  • Näkkälä
  • Käsivarsi
  • Lappi

Palgâseh.pdfBálgosat.pdf

Lumi- ja jääsanasto

Kuobbârijd nurâmin

Ympäristö & luontoyhteys

Láávustâllâm

Ympäristö & luontoyhteys

Tara-piannâi

Ympäristö & luontoyhteys

Nuvttohat ruohtastit

Ympäristö & luontoyhteys

Elleepeerâ

Ympäristö & luontoyhteys

Paliskunnat

Ympäristö & luontoyhteys

Lumi- ja jääsanasto

Ympäristö & luontoyhteys

Šooŋâ ennustem

Ympäristö & luontoyhteys

Saamelaisen kalenterin merkkipäivät

Ympäristö & luontoyhteys


Šooŋâ ennustem

Kuobbârijd nurâmin

Ympäristö & luontoyhteys

Láávustâllâm

Ympäristö & luontoyhteys

Tara-piannâi

Ympäristö & luontoyhteys

Nuvttohat ruohtastit

Ympäristö & luontoyhteys

Elleepeerâ

Ympäristö & luontoyhteys

Paliskunnat

Ympäristö & luontoyhteys

Lumi- ja jääsanasto

Ympäristö & luontoyhteys

Šooŋâ ennustem

Ympäristö & luontoyhteys

Saamelaisen kalenterin merkkipäivät

Ympäristö & luontoyhteys

Šooŋâ ennustem

Šooŋâ ennustem:
Puško vuoivâs vorrâsuonâ kovvee keesi lavtâsvuođâ. Jis suonâ lii kossuv, te arva ennuv, jis lii seggi teikâ ij ollágin, te lii koške keesi. Jis ovddiikeččin lii kossâ suonâ já moonjiikeččin seggi, te algâkeesi láá arveh já loppâkeesi lii koškes.
Jis čuánjá uáinoo ovdil válburpeeivi, te ij tälvi innig pište kuhháá.
Jis äijihšoŋŋâ mana tavas, te čuáskid
Jis suovâ mana vyelligâsân, te šadda nievrisšoŋŋâ

© ds. Maiju Saijets, ak. Matti Morottaja, ns. Raija Lehtola


Saamelaisen kalenterin merkkipäivät

Kuobbârijd nurâmin

Ympäristö & luontoyhteys

Láávustâllâm

Ympäristö & luontoyhteys

Tara-piannâi

Ympäristö & luontoyhteys

Nuvttohat ruohtastit

Ympäristö & luontoyhteys

Elleepeerâ

Ympäristö & luontoyhteys

Paliskunnat

Ympäristö & luontoyhteys

Lumi- ja jääsanasto

Ympäristö & luontoyhteys

Šooŋâ ennustem

Ympäristö & luontoyhteys

Saamelaisen kalenterin merkkipäivät

Ympäristö & luontoyhteys

Saamelaisen kalenterin merkkipäivät

Ammoisina aikoina ihmiset tapasivat seurata säätä ja aikaa merkkipäivien pohjalta. Esim. Jos tiettynä päivänä oli vaikkapa paljon tähtiä, niin tulevana kesänä olisi hyvä hillavuosi. Merkkien pohjalta pystyi ennustamaan tulevan sään ja millainen kevät, kesä, syksy tai talvi oli tulossa. Merkkipäivien pohjalta ihmiset tiesivät, milloin piti tai pystyi tehdä tiettyjä töitä.

Lähteet:

 • Anarâš kalender 1996 & 2013 (čokkim Heli Aikio & Ilmari Mattus)
 • Girjjo-Gárjjo, Muitalusat, máidnásat, sátnevádjasat, árvadusat ja diiddat 2001 (Káren Elle Gaup)

Sápmelaččaid mearkabeaivvit pdfSämmilâš-kalender-merkkâpeeivih pdf