Soorkõs huutt ǩeâtt

Soorkõs huutt ǩeâtt,
põttsines sieʹjjat,
pooʒʒines porggad.

Oudd huutt tän päärnže,
tän päärnže, tän päärnže
da tän päärnže…
Leâʹša tät päärnaž kuâđđji notta!

Soorkõs vuõʹlji ođđ
huttčääʹʒʒ kääivast viǯǯâd.
Täʹst lij ǩeäʹdǧǧ,
täʹst lij vuäjj
da tääiʹben tõt käivv käunnˈji.

© Ns. vuämm nuõrttsääʹm mättˈtõsǩeeʹrjest

ns Soorkõs huutt ǩeâtt.pdf