Risttnjäʹllmm njuäʹmmel

Video muštâl, mondiet njuámmilist lii njälmi ruossâlâsân

Sárgoo: Anna-Katariina Feodoroff
Pyevtitteijee: Kuáti-proojeekt, Sämitigge (2016)

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

Risttnjäʹllmm njuäʹmmel