Isá já Aailâ stuorrâ kyelisaalâs

Luođđimnáál tiätuvuárháh:
ak isa ja aaila stuorra kyelisaalas.pdf
Printtii teikkâ vuorkkii tiäturân

maainâs: Heli Aikio
Sämmilâš mainâstemärbivyehi arâšoddâdemist- kurssâ.
Kerttu Vuolab. SMK/ SaKaste-proojeekt 18.-19.5.2013

Savâstâllâmfáádáh:
Pähtinjaargâ lii Anarist. Uusâ tom káártást. Lah-uv iällám tobbeen?
Laaviih-uv tun kuálástiđ? Kuálástáh-uv viermijgijn vâi virvelijn?
Maid ákku oinij Pähtinjaargâ källee alne?
Maid ákku kaavnâi keeđgi vyelni?
Mondiet Issá-äijih kieldij Ailâ-ááhu väldimist ruuđâid?
Maht mainâsist loppâloopâst keevâi?

© Heli Aikio/SaKaste-proojeekt

ak isa ja aaila stuorra kyelisaalâs.pdfns Essak da Aail jõnn kueʹllšiil.pdfds Issáha ja Áille stuorra guollesálaš.pdfsu Iisakin ja Ailan iso kalansaalis.pdf