Ǩiõđi põõssâmlokkõs

Ǩiõttpõõssâm-lokkõs
ns. Mirva Haataja, Pirjo Lotvonen, Lilja Pohjonen da Hilkka Semenoff 2012

Põõssâp ǩiõđid, põõssâp ǩiõđid,
põõssâp ǩiõđid muâilin.
Väʹlddep põmmai, väʹlddep põmmai,
koʹšǩǩeep ǩiõđid põmmjin.

Gieđaid bassan
Davvisámegielat jorgalus Maiju Saijets

Bassot gieđaid, bassot gieđaid,
bassot gieđaid buhtisin.
Váldot sihkaldaga, váldot sihkaldaga,
goikadit gieđaid sihkadagain.

© nk. Mirva Haataja, Pirjo Lotvonen, Lilja Pohjonen, Hilkka Semenoff / ds. Maiju Saijets