Čuojânâsah

Luođđimnáál tiätuvuárháh:
Ravvuuh: ak čuojânâsah.pdf

Koveh:
Poccuu kyeppirčuojânâsah
Tyeppejum ritmâmaneh

Poccuu kyeppirčuojânâsah
Vuošâ poccuu kyepirijd nuuvt, ete täävtih luovâneh pyereest. Putteest já luovvii koozâid.
Kuškii kyepirijd já räähti meetaalpooráin raaigijd.
Čoonâ oohtân kyehti koozâ.

Tyeppejum ritmâmaneh
Tarbâšeh:
Kuárus stuorrâ suklaamane lastikuási/ kuárus taalhâsrasijâš/ kuárus meetaalrasijâš tet.
ullo
pecisaibâ
čääci
maaisâ siemâneh/ kyermis merâsältti/ páápuh tet.
vijđes litte

Raavâ:
Toidel já kuškii rasijáá. Lasseet rasijâžân váhá siemânijd, merâsäälti teikâ koške páávuid. Pyehtivetteđ oovtâst párnáiguin iskâđ já kuldâliđ, mon ennuv siemânijd kannat pieijâđ já mast šaddâ puoh hitruumos jienâ.
Liäšku lieggâ čääsi vijđes liitán. Lasseet čáácán valjeest pecisaaibâ.
Punjâttâl tuoppimulo rasijáá oolâ. Njuoskâd tyeje lieggâ saibâčääsist.
Tuoppii tyeje kieđâi kooskâst ruvviimáin tassaaš ko ullo lii tuopânâššâm lavvâ rasijáá pirrâ. Vâi tuoppim ličij älkkeeb, puávtáh pieijâđ tyeje nylon sukkápuuvsâi siisâ.

© Pirjo Lotvonen

ak čuojânâsah.pdfds čuojanasat.pdf