Pärgidem

Taan videost Ráijá čáittá, maht kalga pärgidiđ kulmáin laigijn. Ráijá pärgid tast kirjemeerhâ keejijd.
Pyevtitteijee: Sämitigge, Kuáti-proojeekt 2015
Tuáijár: Raija Lehtola

Pärgidemijn puáhtá rähtiđ anneempiergâsijd já veikkâ magarijd paadijd.

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

Pärgidem

Paʹrǧǧummuš

Bárgideapmi